24-105mm

 1. MyTrinh
 2. nguyễn còn
 3. CJN Camera
 4. hopelessrover
 5. phuquanggroup
 6. hongphuc284
 7. tinlove
 8. lamdesigner
 9. Phạm Chí Bảo
 10. kyo neu
 11. tri khang
 12. zugor
 13. TVP3004
 14. tranphuong3004
 15. ku Đức
 16. thienpnl
 17. Duy Hoà
 18. Quang Thịnh