70-200mm

 1. thanhthanhhuynh1992
 2. miengdancuongluc
 3. CJN Camera
 4. tranlebaoduy
 5. tri khang
 6. senditruc
 7. thành lưu
 8. TVP3004
 9. lãng tử cô đơn 87
 10. thesun.raise
 11. obaman
 12. mrkoy1103
 13. phat11
 14. hưng 1203
 15. lamthehien
 16. Bảo Du
 17. trai ha thanh
 18. tri khang
 19. hung1203
 20. Huy HH