70d

 1. PhienTT
 2. NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
 3. ciao1905
 4. xuân đào
 5. Vũ 97
 6. Anh Vũ
 7. Phạm Thanh Nghi
 8. phuquang
 9. mr.hiếu
 10. Vũ canon
 11. mylove4384
 12. TÔ MINH HOÀNG
 13. teresa huong
 14. holyss
 15. nhu pham
 16. Quang Thịnh
 17. shin shin