f/1.8

 1. trannghia19129
 2. VHT2905
 3. cuong12
 4. gia lâm
 5. bebombim
 6. trần tường vy
 7. netcafecom
 8. hoàng
 9. heocon20044
 10. minh trí
 11. Thành Luân
 12. phuquang
 13. Bao Ngoc