f/2.8

 1. TVP3004
 2. mrkoy1103
 3. hưng 1203
 4. duyanh
 5. thai kim khoi
 6. trai ha thanh
 7. chun trần
 8. hung1203
 9. anhkhoa2201
 10. Huy HH
 11. nhung teppie
 12. Quang Thịnh